Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy statement Makro Kerstpakketten

Dit is de privacyverklaring van Inpakcentrale ICN B.V. (hierna “Makro Kerstpakketten” of “wij”). Makro Kerstpakketten is gevestigd te (6921 RL) Duiven aan de Dijkgraaf 21. Het Kamer van Koophandelnummer van Makro Kerstpakketten is 09110454. Makro Kerstpakketten is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in deze privacyverklaring staan genoemd. Ook treedt Makro Kerstpakketten op als verwerker, voor zover zij persoonsgegevens verwerkt namens haar klanten zoals uitgelegd in deze privacyverklaring.
 
Makro Kerstpakketten heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van Makro Kerstpakketten. Indien u klachten of vragen heeft over uw persoonsgegevens, die niet door de klantenservice kunnen worden behandeld, dan kunt u contact met de FG opnemen. Dit kan per post via Makro Nederland t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam of per e-mail via privacy@makro.nl.
 
In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft. Als u wilt weten welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden, dan kunt u dat lezen in onze cookieverklaring.  
 
Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten van Makro Kerstpakketten, bezoekers van deze websites, overige relaties en van sollicitanten.

Wat is het algemene privacybeleid van Makro Kerstpakketten?
 • Makro Kerstpakketten respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.makrokerstpakketten.nl, van haar (potentiële) klanten, van haar relaties en sollicitanten.
 • Makro Kerstpakketten stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
 • Makro Kerstpakketten is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften.  Makro Kerstpakketten houdt zich daarbij aan de eisen van de toepasselijke
privacywetgeving.
 
Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?
 
Makro Kerstpakketten verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:
 • gebruik maakt of wilt gaan maken van haar diensten;
 • uw gegevens invult of achterlaat in een van onze showrooms of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
 • de website van Makro Kerstpakketten bezoekt;
 • een zakelijke relatie met Makro Kerstpakketten heeft; of
 • solliciteert bij Makro Kerstpakketten.
De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Ook verzamelen wij gegevens  via de cookies die wij of derde partijen plaatsen op onze website. Dit laatste al dan niet nadat u deze cookies hebt geaccepteerd. Daarnaast houdt Makro Kerstpakketten haar database actueel met de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 
Voor welke doeleinden verzamelen we uw persoonsgegevens?
 
Makro Kerstpakketten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
i. Communicatie. We gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren over onze dienstverlening, aanvragen, offertes, totstandkoming van contracten, de uitvoering daarvan e.d. Als u klant bij Makro bent, gebruiken wij de contactgegevens van onze contactpersonen om u te informeren over onze producten en/of diensten en om aanbiedingen te doen.
ii. Acquisitie. Om Makro Kerstpakketten onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.
iii. Uitvoeren contract. Als u een klant of leverancier bent van Makro Kerstpakketten, dan hebben we uw gegevens nodig voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van het contract. Als u een geschenk heeft uitgezocht via Cadeau Carrousel, dan verwerken wij uw gegevens voor de verzending van het geschenk aan u, en om uw eventuele vragen of klachten af te handelen. Als uw werkgever ons de opdracht heeft gegeven om een (kerst)markt te organiseren, dan verwerken wij uw gegevens voor het verzenden van uw uitnodiging, ten behoeve van uw registratie en eventueel (indien uw werkgever daar opdracht toe heeft gegeven) het bijhouden van ‘no shows’. Als uw werkgever ons de opdracht heeft gegeven om een online (kerst)game te organiseren, dan verwerken wij uw gegevens voor het verzenden van uw uitnodiging en om uw deelname mogelijk te maken.
iv. Kredietwaardigheidscheck. In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Dit laten wij doen door een extern bureau. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.
v. Klanttevredenheidsonderzoek. Om onderzoek te doen naar klanttevredenheid.
vi. Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.
vii. Wet- en regelgeving. We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn
viii. Beveiliging. Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen zijn de vestigingen van Makro Nederland, waar ook enkele showrooms van Makro Kerstpakketten zijn gevestigd, en de parkeerterreinen voorzien van camera’s.
ix. Gebruikerservaring website en direct marketing. Om te beoordelen of de website van Makro een optimale gebruikerservaring biedt en om u, mits u daarvoor via de cookiebanner toestemming heeft gegeven, advertenties te laten zien die zijn afgestemd op uw voorkeuren en interesses.
 
Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?
 
Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. Dit belang omschrijven wij in deze verklaring. Ook de overige grondslagen lichten wij verder toe in deze verklaring.
 
Indien u Makro Kerstpakketten toestemming hebt verleend voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken (zoals bij het aanmelden voor de nieuwsbrief), dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze heeft verstrekt. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken. Houdt er wel rekening mee dat dit geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 
Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Makro Kerstpakketten? 
 
Makro Kerstpakketten verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft u een overzicht aan van de meest voorkomende processen waarin Makro Kerstpakketten persoonsgegevens verwerkt.
 
1. Contactformulier / Klantenservice
 
Bij de klantenservice van Makro Kerstpakketten kunt u terecht voor al uw vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van Makro Kerstpakketten en uw aankopen.
 
Vaak zal de klantenservice u vragen om bepaalde gegevens te verstrekken of om uw klant- of ordernummer zodat zij deze uit de klantendatabase kan halen om u goed van dienst te kunnen zijn. Soms zal het nodig zijn om uw gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld met de leverancier in geval van een garantie. In dat geval vragen wij u eerst om toestemming voor het delen van uw gegevens.
 
De informatie die bij de klantenservice binnenkomt, kan op geaggregeerd niveau gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden om onze diensten verder te kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld om trends in klachten en doorlooptijden in kaart te kunnen brengen. De informatie die voor dit doel gebruikt wordt is niet herleidbaar naar individuele personen.
 
Op onze website kunt u een contactformulier invullen, bijvoorbeeld wanneer u een vraag of een klacht heeft. Deze komt binnen bij onze klantenservice en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die wij u vragen aan ons te verstrekken zijn nodig om met u te communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van uw vraag of klacht. Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat u met Makro Kerstpakketten heeft.
 
2. Nieuwsbrief
 
We informeren u graag over onze aanbiedingen, producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw contactgegevens zoals u die aan ons hebt verstrekt.
 
Indien u zich daarvoor heeft aangemeld, dan gebruiken we uw e-mailadres om de digitale nieuwsbrief te versturen. Mocht u geen e-mails van Makro Kerstpakketten willen ontvangen, dan kunt u zich via een link onderaan de nieuwsbrief afmelden.
 
Wij gebruiken uw contactgegevens enkel voor bovenstaand doeleinde, indien u hier toestemming voor heeft gegeven.
 
Om onze nieuwsbrieven te verbeteren voeren wij statistische analyses uit op onze verstuurde nieuwsbrieven. We houden bij of de nieuwsbrief geopend is, waarna wij de ontvangers die de nieuwsbrief niet hebben geopend nog één keer opnieuw kunnen benaderen. Dit betekend dat die ontvangers één extra nieuwsbrief krijgen. Ook houden we bij op welke links in de nieuwsbrief geklikt is, zodat wij de content van onze nieuwsbrieven kunnen optimaliseren. Tot slot analyseren wij of het versturen van een nieuwsbrief heeft bijgedragen aan het bedrijfsresultaat.
 
3. Acquisitie
 
We informeren graag potentiele klanten over onze aanbiedingen, producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij de contactgegevens zoals u die aan ons hebt verstrekt, dan wel contactgegevens die u specifiek voor de ontvangst van dit soort berichten naar buiten bekend hebt gemaakt.
 
4. Kerstpakketten en online cadeaus
 
U kunt uw werknemers verrassen met kerstgeschenken. Dit kunnen fysieke kerstpakketten zijn of cadeaus die uw werknemers zelf online kunnen uitzoeken.
 
Fysieke kerstpakketten kunnen we op uw adres laten bezorgen of aan huis, bij de betreffende werknemers. In dat laatste geval verwerken wij de door u aangeleverde NAW-gegevens van uw werknemers om voor bezorging van het kerstpakket te kunnen zorgdragen.
 
In geval u uw werknemers het recht wil toekennen om zelf een cadeau uit te zoeken op ons online platform ‘Cadeau Carrousel’, dan kunt u ervoor kiezen om uw werknemers vouchers op naam of anonieme vouchers toe te kennen. Meestal is het recht om een geschenk uit te zoeken beperkt tot één voucher per persoon; dit is afhankelijk van de afspraken over het gebruik van de vouchers tussen u en uw werknemers. Vouchers op naam zijn gekoppeld aan de door u opgegeven namen van uw werknemers. Deze verstrekken wij rechtstreeks aan uw werknemers. Dit kan ofwel elektronisch via het door uw opgegeven e-mail adres van de werknemer, ofwel per post naar het door u opgegeven (privé of post-) adres van de werknemer. Anonieme vouchers zijn niet gekoppeld aan een persoon; deze verstrekt u zelf aan uw werknemers. Met beide vouchers kunnen uw werknemers zelf  op ons online platform inloggen en een cadeau uitzoeken. Voor het verzenden en de verdere afwikkeling van de bestelling (zowel wanneer u heeft gekozen voor vouchers op naam als voor anonieme vouchers) gebruiken wij de gegevens die de werknemers zelf invullen op ons online platform. Wij gebruiken deze gegevens tevens om uw werknemers te informeren over de bezorging, om de werknemers (overige) nazorg/garantie van de kerstpakketten te kunnen aanbieden en om eventuele klachten of claims van uw werknemers af te kunnen handelen.
 
Makro Kerstpakketten schakelt verwerkers in om de persoonlijke vouchers af te drukken, een online omgeving (websites) aan de werknemers aan te bieden, de kerstgeschenken aan het opgegeven adres te leveren, klantenservice te verlenen en de (overige) nazorg/garantie van de kerstpakketten te kunnen realiseren.
 
 
Wij gebruiken de gegevens van uw werknemers voor bovenstaande doeleinden, en derhalve voor zover dit noodzakelijk is voor de overeenkomst die wij aangaan met uw werknemers, voor zover de werknemer hier toestemming voor heeft gegeven of dit in ons gerechtvaardigde belang is (in geval van de afhandeling van klachten of claims).
 
Voor het verzorgen van kerstpakketten en online cadeaus wordt Makro Kerstpakketten gekwalificeerd als verwerkingsverantwoordelijke, omdat Makro Kerstpakketten het doel en de middelen van de verwerking bepaalt.
 
5. Kerstmarkten en overige events
 
Makro Kerstpakketten kan ook een kerstmarkt of een ander event, zoals een winter barbecue voor u organiseren. U verstrekt in dat geval de NAW-gegevens en het e-mailadres van uw werknemers. Deze gegevens gebruikt Makro Kerstpakketten voor het versturen van een persoonlijke uitnodiging (digitaal of per post) en informatie over deelname aan het event. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om een werknemer, die zelf niet kan deelnemen aan het event, op verzoek van de klant per e-mail te informeren over een alternatief geschenk.
 
Voor het organiseren van kerstmarkten en overige events wordt Makro Kerstpakketten gekwalificeerd als verwerker, omdat de klant het doel en de middelen bepaalt. Makro Kerstpakketten schakelt leveranciers in ten behoeve van de organisatie van bovenstaande events. Deze leveranciers kwalificeren als subverwerker van Makro Kerstpakketten.
 
In geval u uw werknemers, die niet bij gelegenheid zijn om de kerstmarkt of het event te bezoeken, het recht wil toekennen om zelf een cadeau uit te zoeken op ons online platform ‘Cadeau Carrousel’, dan wel hen een Makro Gift Card wil doen toekomen, dan wordt Makro Kerstpakketten gekwalificeerd als verwerkingsverantwoordelijke: zie ook het kopje ‘Kerstpakketten en online cadeaus’.
 
6. Klanten / leveranciers
 
Makro Kerstpakketten verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten ten behoeve van de klantrelatie en de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens van de leveranciers zijn nodig ten behoeve van de inkoop van producten en de uitvoering van het contract met de leveranciers. Het gaat hier om de namen en contactgegevens van de contactpersonen van onze klanten/leveranciers en overige gegevens als die in een specifiek geval nodig zijn.
 
In beginsel deelt Makro Kerstpakketten de (persoons)gegevens van haar klanten niet zonder toestemming met haar leveranciers. Dit kan anders zijn als er vitale belangen op het spel staan, bijvoorbeeld  bij terugroepacties voor producten waarbij de gezondheid, welzijn of veiligheid van de betrokkenen in gevaar zijn en er snel gehandeld moet worden.
 
7. Klanttevredenheidsonderzoek
 
We doen klantonderzoek om de tevredenheid van onze klanten te meten met als doel nog beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van onze klanten. Met de antwoorden van onze klanten kunnen wij onze dienstverlening verder ontwikkelen en verbeteren, en leren hoe wij door onze klanten worden ervaren. Wij versturen de uitnodiging (evenals een herinneringsmail) om mee te doen aan het onderzoek op grond van ons gerechtvaardigd belang. Wij houden bij welke respondenten op de uitnodiging tot deelname aan het onderzoek zijn ingegaan. Dit doen wij zodat wij een gerichte herinneringsmail kunnen verzenden aan niet-deelnemers. Deelname is volledig vrijwillig en de uitkomst van het onderzoek is volledig anoniem. 
 
8. Gebruikerservaring website
 
We bieden u graag diensten op maat aan. Als u onze website bezoekt, dan plaatsen we cookies zodat we het gebruik van onze website kunnen analyseren en, als u daarvoor toestemming heeft gegeven, u gerichte advertenties te kunnen sturen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring 
 9. Sollicitaties
 
Als u bij Makro Kerstpakketten solliciteert, dan worden de door u ten behoeve van de sollicitatie verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:
 
 • uw NAW gegevens;
 • uw e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • uw geboortegegevens/leeftijd;
 • uw geslacht;
 • uw Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunningen;
 • overige gegevens die u ons heeft verstrekt. 
 
Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen binnen Makro Kerstpakketten die deze hebben ontvangen, onze recruiters en de personen die  bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Makro Kerstpakketten gebruikt deze gegevens uitsluitend voor  en gedurende het sollicitatieproces. Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van het sollicitatieproces, vind je op de privacyverklaring op onze sollicitanten website.
 
10. Social Media
 
Makro Kerstpakketten is actief op diverse sociale media. Wilt u meer weten over de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we dergelijke gegevens verwerken bij het gebruik van onze sociale-mediakanalen en het ontvangen van de diensten en functies van de kanalen? Klik dan hier voor onze ‘Privacyverklaring voor het gebruik van onze social mediakanalen’.
 
 
Hoe lang bewaren we deze gegevens? 
 
Makro Kerstpakketten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?
 
 • Klantgegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van Makro Kerstpakketten. Als de klantrelatie eindigt, bewaart Makro Kerstpakketten alleen die gegevens voor zover daarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen. 
 
 • Gegevens werknemers
De gegevens van werknemers van klanten die Makro Kerstpakketten ontvangt van haar klanten worden tot maximaal zes maanden bewaard na de sluiting van de webshop, na bezorging aan huis dan wel bij de klant, of na afronding van het event of de (online) kerstgame. Dit in verband met eventuele vragen of klachten vanuit de klant over de dienstverlening van Makro Kerstpakketten. De bestelgegevens van de werknemers worden twee jaar bewaard na afronding van de bestelling. Dit in verband met eventuele klachten, (garantie)claims, of (lopende) service- of reparatie-aanvragen.
 
 • Leverancier gegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
 
 • Gegevens van sollicitanten
Uw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u toestemming heeft gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. In dat geval worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.
 
 • Camerabeelden
Onze camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld de afhandeling van een incident dat is vastgelegd op camera, of een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.
                                 
Delen we deze gegevens? 
 
Makro Kerstpakketten is onderdeel van de METRO groep die internationaal opereert. Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen in de datacentra van METRO AG of onze IT-dienstverlener METRO Digital GmbH. Daarnaast delen wij uw gegevens met METRO bedrijven die binnen de groep diensten verlenen, zogenoemde shared service centers, bijvoorbeeld op financieel en administratief terrein. In Nederland delen wij uw gegevens met Metro Cash & Carry Nederland B.V. aan wie wij onze financiële en HR administratie hebben uitbesteed.  
 
Uw klantgegevens delen wij niet met Metro Cash & Carry Nederland B.V. en met andere METRO organisaties in andere landen voor marketing doeleinden.
 
Buiten de METRO organisaties, deelt Makro Kerstpakketten uw gegevens met derde partijen die bij de uitvoering van onze dienstverlening betrokken zijn, zoals drukkerijen, post- en e-mailverwerkers, fulfilment partners. Indien u een geschenk heeft uitgezocht via ons online platform Cadeau Carrousel, dan worden uw gegevens gedeeld met de leverancier indien de leverancier het geschenk rechtstreeks aan u verzendt. We delen deze gegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen. Daarnaast delen wij uw gegevens met een e-mailverwerker indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief..
 
Wanneer wij uw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) nemen we daar waar nodig is extra maatregelen.  
 
Makro verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt Makro uw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.
 
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
 
De gegevens die u aan Makro Kerstpakketten verstrekt zijn veilig. Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Sinds 12 juli 2021 is Makro Kerstpakketten gecertificeerd overeenkomstig de keuringsnorm ISO/IEC 27001:2013 voor informatiebeveiliging (certificaatregistratienr. 01 153 2018645).
 
Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
 
 • onze websites zijn beveiligd met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • onze software is geüpdatete en we maken gebruik van een firewall;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authentication;
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • overdracht van persoonsgegevens naar derden geschiedt via een beveiligde verbinding; en,
 • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken waardoor uw privacy wordt gewaarborgd.
 
Welke rechten heeft u met betrekking uw persoonsgegevens?
 
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
 
 • het recht om uw persoonsgegevens in te zien (bijvoorbeeld door een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die Makro Kerstpakketten van u verwerkt,)
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Onder omstandigheden heeft Makro Kerstpakketten echter het recht om niet (volledig) gehoor te geven aan dit verzoek
 • het recht op rectificatie of aanvulling (wijziging) van uw persoonsgegevens
 • het recht op beperking van de verwerking door Makro Kerstpakketten. In bepaalde omstandigheden mag u van Makro Kerstpakketten eisen, dat Makro Kerstpakketten minder gegevens van u verwerkt
 • het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Makro Kerstpakketten.
 • Tot slot heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt  indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een door een machine leesbaar bestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een van bovenstaande verzoeken sturen naar privacy@makro.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek/bezwaar door u is gedaan, verifiëren wij uw identiteit met gegevens die bij ons bekend zijn. Vervolgens zullen wij beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op. Wij verifiëren uw gegevens uiteraard enkel om te kunnen voldoen aan uw verzoek.
Wij vragen uw begrip voor deze procedure. Deze procedure maakt dat wij uw verzoek in overeenstemming met de privacywetgeving in behandeling kunnen nemen en verzekert ons zoveel mogelijk dat we geen persoonsgegevens verstrekken aan ongeautoriseerde derden.
 
Indien u klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 
Wat als het privacybeleid van Makro Kerstpakketten wijzigt? 
 
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op onze website. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 juni 2022.