Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy statement Makro Kerstpakketten

Dit is de privacyverklaring van Inpakcentrale ICN B.V. (hierna “Makro Kerstpakketten” of “wij”). Makro Kerstpakketten is gevestigd in Duiven aan de Dijkgraaf 21. Het Kamer van Koophandelnummer van Makro Kerstpakketten is 09110454. Makro Kerstpakketten is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en daarnaast verwerker, voor zover zij persoonsgegevens verwerkt namens haar klanten.
 
Makro Kerstpakketten heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van Makro Kerstpakketten. Indien u klachten of vragen heeft die niet door de klantenservice kunnen worden behandeld, kunt u contact met de FG opnemen. Dit kan per post via Makro Nederland t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Postbus 94303, 1090 GH Amsterdam of per e-mail via privacy@makro.nl.
 
In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft. Als u wilt weten welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden, dan kunt u dat lezen in onze cookieverklaring [hyperlink].  
 
Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten van Makro Kerstpakketten, bezoekers van deze websites, overige relaties en van sollicitanten.
 
Wat is het algemene privacybeleid van Makro Kerstpakketten?
Makro Kerstpakketten respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.makrokerstpakketten.nl, van haar (potentiële) klanten, van haar relaties en sollicitanten.
Makro Kerstpakketten stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
Makro Kerstpakketten deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
Makro Kerstpakketten is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften.
Makro Kerstpakketten houdt zich daarbij aan de eisen van de toepasselijke
privacywetgeving.
 
Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?
 
Makro Kerstpakketten verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:
gebruik maakt of wilt gaan maken van haar diensten;
uw gegevens invult of achterlaat in een van onze showrooms of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
de website van Makro Kerstpakketten bezoekt;
een zakelijke relatie met Makro Kerstpakketten heeft; of
solliciteert bij Makro Kerstpakketten.
Wij verwerken de gegevens die we van u hebben ontvangen en via de cookies die wij of derde partijen plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie. Daarnaast koopt Makro Kerstpakketten gegevens van derden voor acquisitiedoeleinden.
 
Met welke doeleinden verzamelen we uw persoonsgegevens?
 
Makro Kerstpakketten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
i. Communicatie. We gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren over aanvragen, offertes, totstandkoming van contracten, de uitvoering daarvan e.d. Verder gebruiken wij uw contactgegevens om u te informeren over onze producten en/of diensten en om aanbiedingen te doen.
ii. Acquisitie. Om Makro Kerstpakketten onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.
iii. Uitvoeren contract. Als u een klant of leverancier bent van Makro Kerstpakketten, dan hebben we uw gegevens nodig voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van het contract.
iv. Kredietwaardigheidscheck. In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Dit laten wij doen door een extern bureau. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.
v. Klanttevredenheidsonderzoek. Om onderzoek te doen naar klanttevredenheid.
vi. Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.
vii. Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn
viii. Beveiliging. Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen zijn de vestigingen van Makro, waar ook enkele showrooms van Kerstpakketten zijn gevestigd, en de parkeerterreinen voorzien van camera’s.
ix. Gebruikerservaring website en direct marketing. Om te beoordelen of de website van Makro een optimale gebruikerservaring biedt en om u advertenties te laten zien die zijn afgestemd op uw voorkeuren en interesses.
Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?
 
Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. Dit belang omschrijven wij in deze verklaring.
 
Indien u Makro Kerstpakketten toestemming hebt verleend voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken (zoals bij het aanmelden voor de nieuwsbrief), dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze heeft verstrekt. Houdt er wel rekening mee dat dit geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 
Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Makro Kerstpakketten? 
 
Makro Kerstpakketten verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft u een globaal overzicht aan van de belangrijkste processen van Makro Kerstpakketten.
 
1. Contactformulier / Klantenservice
 
Bij de klantenservice van Makro Kerstpakketten kunt u terecht voor al uw vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van Makro Kerstpakketten en uw aankopen.
 
Vaak zal de klantenservice u vragen bepaalde gegevens te verstrekken of om uw klantnummer zodat zij deze uit de klantendatabase kan halen om u goed van dienst te kunnen zijn. Soms zal het nodig zijn om uw gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld met de leverancier in geval van garantie.
 
De informatie die bij de klantenservice binnenkomt, kan gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden om onze diensten verder te kunnen verbeteren.
 
Op onze website kunt u een contactformulier invullen, bijvoorbeeld wanneer u een vraag of een klacht heeft. Deze komt binnen bij onze klantenservice en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die wij u vragen aan ons te verstrekken is nodig om met u te communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van uw vraag of klacht.
 
2. Nieuwsbrief / brochure / aanbiedingen
 
We informeren u graag over onze aanbiedingen, producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw contactgegevens zoals u die aan ons hebt verstrekt of die wij van derden hebben ontvangen.
 
Indien u zich daarvoor heeft aangemeld, dan gebruiken we uw e-mailadres om de digitale nieuwsbrief te versturen. Mocht u geen e-mails van Makro Kerstpakketten willen ontvangen dan kunt u zich via de eerstvolgende nieuwsbrief die u ontvangt afmelden.
 
Om onze nieuwsbrieven te verbeteren voeren wij statistische analyses uit op onze verstuurde nieuwsbrieven. We houden dan bijvoorbeeld bij welke versie van de nieuwsbrief er verstuurd is, of de nieuwsbrief geopend is, waar precies op geklikt is en of het versturen van een nieuwsbrief heeft bijgedragen aan het bedrijfsresultaat.
 
3. Kerstpakketten en online cadeaus
 
U kunt uw werknemers verrassen met kerstgeschenken. Dit kunnen fysieke kerstpakketten zijn of cadeaus die uw werknemers zelf online kunnen uitzoeken.
 
Fysieke kerstpakketten kunnen we op uw adres laten bezorgen of aan huis, bij de betreffende werknemers. In dat geval verwerken wij de door u aangeleverde NAW-gegevens van uw werknemers om voor bezorging van het kerstpakket te kunnen zorgdragen.
 
In geval u uw werknemers zelf een cadeau wilt laten uitzoeken op een van onze online platformen, zoals cadeau carrousel of Lof, verwerken wij de door u aangeleverde NAW-gegevens van uw werknemers uitsluitend voor het verstrekken van een voucher waarmee zij zelf via de online platformen een cadeau kunnen uitzoeken. Voor het verzenden en de verdere afwikkeling van de bestelling gebruiken wij de gegevens die de werknemers zelf invullen.
 
4. Kerstmarkten en overige events
 
Makro Kerstpakketten kan ook een kerstmarkt of een ander event, zoals een winter barbecue voor u organiseren. U verstrekt in dat geval de NAW-gegevens en het
e-mailadres van uw werknemers, zodat wij kunnen zorgen voor een persoonlijke uitnodiging of om een werknemer, die zelf niet een cadeau kan komen uitzoeken, per e-mail te informeren over een alternatief geschenk.
 
5. Klanten / leveranciers
 
Makro Kerstpakketten verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten ten behoeve van de klantrelatie en facturatie. De persoonsgegevens van de leveranciers zijn nodig ten behoeve van de inkoop van producten en de uitvoering van het contract met de leveranciers. Het gaat hier om de namen en contactgegevens van de contactpersonen van onze klanten/leveranciers en overige gegevens als die in een specifiek geval nodig zijn.
 
In beginsel deelt Makro Kerstpakketten de gegevens van haar klanten niet zonder toestemming met haar leveranciers. Dit kan anders zijn als er vitale belangen op het spel staan, bijvoorbeeld  bij terugroepacties voor producten waarbij de gezondheid, welzijn of veiligheid in gevaar zijn en er snel gehandeld moet worden.
 
6. Klanttevredenheidsonderzoek
 
We doen klantonderzoek om de tevredenheid van onze klanten te meten met als doel nog beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van onze klanten. Je ontvangt hiervoor een e-mail om mee te doen op jouw e-mailadres. De uitkomst van het onderzoek is volledig anoniem.
 
7. Gebruikerservaring website en direct marketing
 
We bieden u graag diensten op maat aan. Als u onze website bezoekt, dan plaatsen we cookies zodat we het gebruik van onze website kunnen analyseren en, als u daarvoor toestemming heeft gegeven, u gerichte advertenties kunnen sturen. Wij en/of de derde partijen die deze cookies plaatsen verzamelen voor deze doelen de volgende gegevens:
(een deel van uw) IP-adres;
technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm;
vanaf welke pagina u op onze website bent gekomen;
wanneer en hoe lang u onze website gebruikt/bezoekt;
of u gebruikt maakt van de functionaliteit van onze website;
welke pagina’s u bezoekt binnen onze website;
uw surfgedrag buiten de website om.
 
 8. Sollicitaties
 
Als u bij Makro Kerstpakketten solliciteert, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:
 
- uw NAW gegevens;
- uw e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
- uw geboortegegevens/leeftijd;
- uw geslacht;
- uw Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
- gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die u zelf of via ons hebt
  gevolgd of gedaan;
- gegevens over beschikbaarheid;
- andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
  geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en   
  werkvergunningen;
- overige gegevens die u ons heeft verstrekt. 
 
Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen binnen Makro Kerstpakketten die deze hebben ontvangen, onze recruiters en de personen die  bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn.  Makro Kerstpakketten gebruikt deze gegevens uitsluitend voor  en gedurende het sollicitatieproces.
 
Hoe lang bewaren we deze gegevens? 
 
Makro Kerstpakketten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?
 
- Klantgegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van Makro Kerstpakketten. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaart Makro Kerstpakketten  alleen die gegevens voor zover daarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen. 
 
- Gegevens werknemers
De gegevens van werknemers van klanten die Makro
Kerstpakketten ontvangt van haar klanten en van werknemers zelf worden drie maanden na de ontvangst van het geschenk bewaard.
 
- Leverancier gegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
 
- Gegevens van sollicitanten
Uw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u toestemming heeft gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. In dat geval worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.
 
- Camerabeelden
Onze camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.
                                 
Delen we deze gegevens? 
 
Makro Kerstpakketten is onderdeel van METRO AG die internationaal opereert. Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen in de datacentra van METRO AG of hun IT service providers. Daarnaast delen wij uw gegevens met METRO bedrijven die binnen de groep diensten verlenen, zogenoemde shared service centers, bijvoorbeeld op financieel en administratief terrein. In Nederland delen wij uw gegevens met Metro Cash & Carry Nederland B.V. aan wie wij onze financiële en HR administratie hebben uitbesteed.  
 
Uw klantgegevens delen wij niet met Metro Cash & Carry Nederland B.V. en met andere METRO organisaties in andere landen voor marketing doeleinden.
 
Buiten de METRO organisaties, deelt Makro Kerstpakketten uw gegevens met derde partijen die bij de uitvoering van onze dienstverlening betrokken zijn, zoals drukkerijen, post- en e-mailverwerkers en fulfilment partners. We delen deze gegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen of ten behoeve van direct marketingdoeleinden.
 
Wanneer wij uw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) nemen we daar waar nodig is extra maatregelen.  
 
Makro verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt Makro uw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.
 
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
 
De gegevens die u aan Makro Kerstpakketten verstrekt zijn veilig. Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
 
-  onze websites zijn beveiligd met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
- onze software is geüpdatete en we maken gebruik van een firewall;
- toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authentication;
- alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
- overdracht van persoonsgegevens naar derden geschiedt via een beveiligde verbinding; en,
- we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken waardoor uw privacy wordt gewaarborgd.
 
Welke rechten heeft u met betrekking uw persoonsgegevens?
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u  het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Makro Kerstpakketten. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt  indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@makro.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek/bezwaar door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers in het ID-bewijs), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.
 
Indien u klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij onze FG te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Wat als het privacybeleid van Makro Kerstpakketten wijzigt? 
 
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op onze websites. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.