Privacy statement

Metro Cash & Carry Nederland B.V. ook handelend onder de naam Makro Kerstpakketten (hierna: "Makro") is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens die u via de website www.makrokerstpakketten.nl of enige andere website van Makro ("Website") aan Makro verstrekt, bijvoorbeeld door het aanvragen van een klantenpas, aanmaken van een online account, plaatsen van een bestelling, of anderszins. Wij nemen de privacy van al onze klanten serieus.

Makro garandeert zich te houden aan alle van toepassing zijnde privacyregelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en deze gegevens worden enkel gebruikt voor de onderstaande doeleinden zijnde:

 • aanvragen Makro-pas;
 • aanvragen online Makro account;
 • online bestellen;
 • digitale nieuwsbrieven aanvragen, wijzigen en opzeggen;
 • faciliteren van uw online beheer van uw NAW gegevens;
 • distributie Makro folder;
 • persoonsgebonden marketingactiviteiten;
 • marketinganalyse;
 • statistische analyse van bezoek- en klikgedrag van online bezoekers o.b.v. IP adressen;
 • optimaliseren van de inrichting van de Website.

De door u op deze Website aan Makro verstrekte gegevens worden door ons bewaard voor deze doeleinden. Het gaat dan om de navolgende gegevens (hierna: "Klantgegevens"):

 • Makro pasnummer;
 • Geslacht;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Postcode en huisnummer;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Afleveradres;
 • E-mailadres.

Naast de door u verstrekte Klantgegevens via onze Website, zullen wij ook de onderstaande gegevens opslaan (hierna: "Bezoekgegevens"):

 • IP adres;
 • Doel en/of aantal van uw bezoeken aan de Website en de door u bezochte pagina's.

Makro koppelt deze Bezoekgegevens niet aan persoonlijk identificeerbare informatie. De Bezoekgegevens gebruikt Makro voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de Website en ter optimalisatie van de inrichting van de Website en haar dienstverlening.

Makro beveiligt uw persoonsgegevens tegen verlies en/of wijziging door gebruik te maken van adequate IT maatregelen ten aanzien van beveiliging en toegang. Uw Bezoekgegevens worden op reguliere basis (elke 12 maanden) verwijderd of geanonimiseerd.

Uw Klantgegevens worden verwijderd (van de Website) zodra uw registratie bij de Website door u is beëindigd. Na deze beëindiging kunt u geen gebruik meer maken van bepaalde onderdelen van de Website. Indien u zich wederom wilt aanmelden zult u zich opnieuw moeten inschrijven via de Website.

Op de Website maken wij gebruik van cookies voor het opslaan van uw gebruikersnaam en wachtwoord en voor statistische analyse van het bezoek- en klikgedrag op de website. Een cookie is een tekstbestand dat onder meer wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie over het gebruik van deze Website. Met deze cookies kunnen we u bij een volgende bestelling sneller en gerichter van dienst zijn. Alle gangbare web browsers kunnen dusdanig worden ingesteld dat u als gebruiker alleen cookies accepteert na bevestiging of dat cookies volledig worden geweigerd.

Aangezien Makro integraal onderdeel uitmaakt van de Metro Group (een groep van internationaal opererende bedrijven) kunnen de klantengegevens worden gebruikt voor doorgifte aan de dataverwerkingscentra van de Metro Group of hun IT serviceproviders. Alle doorgifte van persoonsgegevens aan voornoemde instanties zijn onderworpen aan strikte IT veiligheidsprocedures en worden gedaan met inachtneming van nationaal en Europees recht. Toegang tot de klantengegevens is beperkt tot de personen die bevoegd zijn om gegevens te verwerken en/of beveiliging en IT onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.


Uw gegevens worden niet voor enig ander doel aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is voor voornoemde doeleinden, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

U heeft als klant het recht tot inzage in uw geregistreerde persoonsgegevens en op het wijzigen van deze gegevens. U bent als klant te allen tijden bevoegd om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in verband met Makro in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Makro via onderstaande gegevens.

Indien u meer informatie wenst te vernemen, vragen, klachten dan wel op- en aanmerkingen heeft over ons privacybeleid of andere aspecten van deze website of service, neem dan contact op met ons via de volgende contactgegevens:

februari 2013

Makro Kerstpakketten Nieuwsbrief

Ontvang:
 • Als eerste de beste aanbiedingen!
 • Het laatste kerstpakketten nieuws

Makro Kerstpakketten

Uw winkelmandje bewaren? Ontvang een e-mail, dan kunt u de bestelling op een later moment afronden.