Goede doelen

Goede doelen

Makro Kerstpakketten werkt graag samen met organisaties die zich inzetten voor mens en milieu.

Samen goed doen

In alles wat wij doen, stellen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Daarom steunt Makro Kerstpakketten graag andere organisaties die zich inzetten voor mens en milieu.  Door goede doelen te ondersteunen leveren wij een bijdrage aan verschillende liefdadigheidsprojecten. Samen maken we het verschil! In 2020 steunen wij de volgende goede doelen: 

Het Rode kruis

Het Rode Kruis is een noodhulporganisatie die wereldwijd actief is. In Nederland, maar ook in andere landen, ondersteunt het Rode Kruis mensen die kwetsbaar zijn geworden door bijvoorbeeld natuurrrampen, conflicten of ziektes. Door geld in te zamelen, noodhulp te verlenen, het geven van voorlichting en ter plekke een bijdrage te leveren aan zaken als voedselvoorziening en gezondheidszorg, ondersteunt het Rode Kruis de meest kwetsbaren.

Voedselbanken Nederland

Wat is er mooier dan anderen te laten genieten van een kerstdiner? In Nederland leven ruim 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken Nederland helpt hen door voedseloverschotten in te zamelen. Bij 170 voedselbanken, verspreid door heel Nederland, worden de producten vervolgens uitgedeeld.

Linda.Foundation

De LINDA. Foundation is een initiatief van Linda de Mol en Mood for Magazines, uitgeverij van het tijdschrift Linda. Één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. LINDA.foundation steunt gezinnen die het financieel heel zwaar hebben en geeft hen een fijn steuntje in de rug. Elk gezin ontvangt een set van verschillende cadeaukaarten, die besteed kunnen worden bij verschillende winkels. Zo genieten zij zonder stress en zorgen van de feestdagen.

Make-A-Wish Nederland

Jaarlijks zijn 1.200 kinderen en jongeren in Nederland ernstig, of zelfs levensbedreigend ziek. Make-A-Wish Nederland helpt deze kinderen en jongeren met het vervullen van hun allerliefste wens. Hierdoor krijgen zij vertrouwen en hoop voor de toekomst, dat een grote impact maakt en hun leven positief verandert.

Trees for all

Trees for all investeert in de toekomst en leefbaarheid van onze planeet door wereldwijd bos te planten en te herstellen. Door het planten van bomen, het beschermen en herstellen van bestaande bossen brengt Trees for All het belang van bomen onder de aandacht. Zo zet Trees for All zich in voor een beter klimaat, herstel van ecosystemen en biodiversiteit en armoedebestrijding in de wereld.

Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds (WNF of WWF) is één van de grootste internationale natuurbeschermingsorganisaties. Door zich in te zetten voor bedreigde dieren en de natuur, streeft het WNF ernaar om de prachtige rijkdom aan dier- en plantsoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen wilt het WNF een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven.