Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Bijenkorf actie

Lees onderstaande voorwaarden zorgvuldig voordat u deelneemt aan de actie. Door deelname aan deze actie accepteert u deze voorwaarden.

1. Om deel te nemen aan deze actie dient u een collega te noemen in de comments van de Bijenkorf actie post op LinkedIn en de Makro Kerstpakketten pagina te liken.

2. Deze actie loopt van 9 december t/m 11 december 2019.

3. Op 12 december 2019 worden de 30 winnaars uitgekozen. Zij zullen van Makro Kerstpakketten een privébericht ontvangen.

4. Deze actie wordt georganiseerd door Makro Kerstpakketten – Onderdeel van ICN, Inpakcentrale B.V., dijkgraaf 21, 6921 RL, Duiven, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09110454. Makro Kerstpakketten behoudt zich ten allen tijde het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.

5. Deelname is uitsluitend toegestaan door inwoners van Nederland met een leeftijd van 18 jaar of ouder. Werknemers van Makro Nederland en Makro Kerstpakketten zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.

6. De prijs van deze actie is een Bijenkorf waardebon ter waarde van € 50. De winnaar(s) worden op onpartijdige wijze door middel van een loting getrokken door een onafhankelijke derde of een computer 2 dagen na sluitingstijd van de actie. Makro Kerstpakketten neemt contact op met de winnaars. Indien na een termijn van drie weken na de eerste poging tot contact geen reactie is ontvangen van de winnaars vervallen de rechten van de winnaars op deze prijs.

7. Makro Kerstpakketten zal in beginsel zorgen dat de winnaars zijn/haar prijs binnen 1 maand na bekendmaking in ontvangst kan nemen.

8. De Bijenkorf Cadeaukaart is onbeperkt geldig en niet inwisselbaar voor geld. Het kan zijn dat de deelnemer meerdere cadeaukaarten ontvangt, met een gecombineerde waarde van € 50.

9. De prijzen worden per post verstuurd.

10. Trekkingen en bekendmaking van de winnaars zijn definitief. Hierover wordt geen correspondentie gevoerd.

11. Makro behoudt zich te allen tijde het recht voor een prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden verkocht, omgeruild of worden uitgekeerd in geld. Op de prijzen zijn de voorwaarden van de Bijenkorf van toepassing.

12. Voor zover in deze voorwaarden ter zake van bepaalde situaties niet is voorzien, zal Makro Kerstpakketten over deze gevallen beslissen.

13. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig en/of onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van deze voorwaarden aan. Makro Kerspakketten zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

14. Persoonsgegevens die u in het kader van deze actie aan Makro Kerstpakketten verstrekt worden enkel verzameld en verwerkt voor de organisatie van deze actie en de uitreiking van de prijzen.

15. Klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt door contact met Makro Kerstpakketten: marketing@makrokerstpakketten.nl
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht contact met u opnemen.